Niniejszy sklep stanowi własność firmy ELS Elektrotechnika Sp. z o.o. Sp. k. Zamieszczone tu materiały a w szczególności opisy i zdjęcia, które stanowią własność firmy ELS Elektrotechnika Sp. z o.o. Sp. k., nie mogą być kopiowane, powielane i publikowane przez osoby trzecie bez wyraŁşnej zgody. Prezentowane tu produkty, nazwy oraz rozwiązania autorskie bedące własnością ELS Elektrotechnika Sp. z o.o. Sp. k. nie mogą być wykorzystywane w celu osiągania korzyści majątkowych przez osoby trzecie bez wyraŁşnej zgody właściciela.